Képviselő-testületi ülés 2019.04.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Polgármester
2.) Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról
Előadó: Polgármester
3.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester 
4.) A Gólyafészek Bölcsőde és Biatorbágy Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi önköltségszámításáról
Előadó: Polgármester
5.) Ifjúság támogatási lehetőségekről
Előadó: Polgármester
6.) A Szentháromság téri iskola hátsó udvarának rendezéséről
Előadó: Polgármester
7.) NKA örökségvédelmi pályázatáról: „Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának, felújításának támogatásáról a Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása 2019.”
Előadó: Polgármester
8.) A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról – tartaléklistára kerülésről szóló döntésről
Előadó: Polgármester
9.) A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester
10.) Biatorbágy, 6610 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
11.) A Nagy utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlannal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
12.) Játszótér építéséről a Biatorbágy 9005/2 hrsz-ú ingatlanon
Előadó: Polgármester
13.) Közterületi parkolásról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
14.) Biatorbágy 2802 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről
Előadó: Polgármester
15.) A „Szép Porta Biatorbágyért” díj véleményező bizottságába történő delegálásról
Előadó: Polgármester
16.) Torbágyi Református Egyházközség kérelméről
Előadó: Polgármester
17.) Torbágyi Katolikus Plébánia kérelméről
Előadó: Polgármester
18.) Benedek Elek Óvoda költségvetés módosítási kérelméről
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
20.) Tájékoztatások, javaslatok
21.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
22.) A 4. számú gyermekorvosi körzet ellátásra kiírt pályázat elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
23.) A központi orvosi ügyelet ellátásra kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
24.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
25.) Bírósági ülnökválasztásról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
26.) Biatorbágy, 1106/1 hrsz-ú ingatlan vételre felajánlásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
27.) Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. április 18.

Tarjáni István
Polgármester 

2019-04-25 15:00