Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019.05.22.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2019. május 22-én, szerdán 15:00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2018. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról
3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
4) Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
5) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról II.
6) Sándor-Metternich kastély új sportpályák megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírásáról
7) Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről, és az ezzel összefüggő Biatorbágy, Nagy utca 29. számú ingatlan lebontásáról – közbeszerzési eljárás kiírásáról
8) Ovi-foci pályázatról
9) 2019. évi új utak építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
10) A helyi piaccal kapcsolatos pályázat költségvetési keretéről
11) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
12) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításáról, a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról
13) Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú programjának elvi támogatásáról
14) A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány kérelméről
15) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról
16)  „Vállalkozási szerződés Biatorbágy, Ohmüllner Márton sétány menti sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan” kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
17) „Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról – ZÁRT
18) „Biatorbágy Városáért Életműdíj” adományozásáról – ZÁRT
19) „Török Henrik Pedagógus Díj” adományozásáról – ZÁRT
20) „Geréby Imre Köztisztviselői Díj” adományozásáról – ZÁRT
21) Pest Megyei Kitüntetésekről – „Kulturált Települési Környezet Díj” – ZÁRT
22) Dr. Tálas-Tamássy Tamás nem képviselő bizottsági tag lemondása, és új nem képviselő tag választása az Egészségügyi és Szociális Bizottságba valamint a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondás és új Felügyelő Bizottsági tag választása – ZÁRT 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. május 17.

Sólyomvári Béla s.k.

bizottság elnöke

2019-05-22 15:00