Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2020.06.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2020. június 25. napján, csütörtökön, 1500órai kezdettel ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Tájékoztató az új óvoda építéséről és a bölcsődefejlesztés aktuális helyzetéről
2.) Tájékoztató az óvodai és bölcsődei beiratkozásról
3.) Az egyedi támogatási kérelmekről 
4.) Az óvodai csoportszámok és csoportlétszámok meghatározásáról
5.) Az ifjúsági támogatások pályázati kiírásáról 
6.) Beszámoló az Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
7.) Beszámoló az Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról 
8.) A „Szép Porta Biatorbágyért” díj bíráló bizottságába való delegálásról
9.) A Karikó János Könyvtár 2020. II. félévi munkatervéről (átruházott)
10.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ rendezvénytervének alakulásáról (átruházott)
11.) Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2019. évi tevékenységéről (átruházott)
12.) Beszámoló a Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátójának 2019. évi tevékenységéről (átruházott)
13.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2020. I. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről (átruházott)
14.) SOS Krízis Alapítvány 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról (átruházott)
15.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat értékelési szempontrendszerének felülvizsgálatáról (átruházott)
16.) Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről (átruházott ZÁRT)
17.) Dr. Csaba János Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondásáról és új Felügyelő Bizottsági tag választásáról (ZÁRT)

Biatorbágy, 2020. június 17.

Varga László sk.
elnök

 

2020-06-25 15:00