Polgármesteri egyeztetés 2021.05.21.

1.) Biatorbágy, 1051/1 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett „helyi jelentőségű védett terület”-tel kapcsolatos elővásárlási jogra vonatkozó kérelem
2.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
3.) Biatorbágy, 2756 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről
4.) Biatorbágy, 3436/15 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásaés a 3436/16 hrsz-ú területrész ajándékozása 
5.) Biatorbágy, Forrás köz és Callmeyer Ferenc sétány elnevezéséről
6.) Beszámoló a közterület - felügyelet működéséről
7.) Biatorbágy, 05 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történő ingyenes átruházásáról
8.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi működésének pénzügyi beszámolójáról
9.) Beszámoló a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2020. évi munkájáról
10.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2020. évi statisztikai beszámolójáról
11.) Krízishelyzetben lévő biatorbágyi családok átmeneti elhelyezéséről- SOS Krízis Alapítvánnyal kötendő feladat-ellátási szerződésről
12.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi működésének pénzügyi beszámolójáról
13.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi működésének pénzügyi beszámolójáról
14.) Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről - ZÁRT
15.) Döntés a 2001/1 hrsz.-ú ingatlanra kiírt pályázatra beérkezett anyagokról (Zárt)
16.) Ifjúság támogatására kiírt pályázatok hiánypótlásának elbírálásáról ZÁRT
17.) A Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezéséről ZÁRT