Képviselő-testületi ülés 2021.06.24.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 24. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Napirend:

1.) A közterületen és nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól szóló 19/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
2.) A polgármester 2021. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
3.) Biatorbágy Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
4.) A tanyagondnoki szolgálat bevezetéséről
Előadó: polgármester
5.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó: polgármester
6.) Tájékoztató a 2021/22 tanévre vonatkozó iskolai beiratkozásokról
Előadó: polgármester
7.) Boldog Iskola Programban való részvétel támogatásáról
Előadó: polgármester
8.) Tájékoztató a Biatorbágyon épülő Innovatív Technikum és Gimnázium tárgyában
Előadó: polgármester
9.) Javaslat Biatorbágy Szőlőhegyek (volt zártkerti) területére a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítását megalapozó fejlesztési tanulmány elkészítésére
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
10.) Biatorbágyi országos közutak belterületi határainak módosításáról
Előadó: polgármester
11.) Biatorbágy közigazgatási területén lévő körforgalmú csomópontok zöldszigetében lévő városépítészeti jelek kialakításáról
Előadó: polgármester
12.) Biatorbágy szennyvíztelep és szennyvízhálózat helyzete
Előadó: polgármester
13.) A Biatorbágy, 9285/3 hrsz-ú ingatlan elnevezése Nimród közre
Előadó: polgármester
14.) A Biatorbágy, 02/7 és 03 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról
Előadó: polgármester
15.) A Biatorbágy, 0170/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
Előadó: polgármester
16.) Pályázat kiírásáról Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján
Előadó: polgármester
17.) A 2021. évi Szeptembeer és pót Városünnep előkészítéséről, program- és költségtervéről
Előadó: polgármester
18.) Biatorbágy helyi építési szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
19.) A Viabusz ellenirányú és zártkerti útvonalak tervezett beindításáról
Előadó: polgármester
20.) Az Innovatív Technikum telkének állami tulajdonba adásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
21.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
22.) Tájékoztatások, javaslatok
Előadó: polgármester
23.) A Biatorbágy 1110 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról" (zárt)
Előadó: polgármester
24.) A Biatorbágy, 4277 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt ülés keretében)
Előadó: polgármester
25.) A rendkívüli települési (eseti) támogatás megállapítása iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról (zárt)
Előadó: polgármester
26.) Szép Porta Biatorbágyért” díj adományozásáról (zárt)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

 

 

Biatorbágy, 2021. június 16.

Tarjáni István
polgármester