Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021.06.21.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021. június 21. napján, hétfőn, 1500órai kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi munkatervéről
2.) A polgármester 2021. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
3.) Biatorbágy Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
4.) A közterületen és nyilvános helyen történő maszkviselés szabályairól szóló 19/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
5.) A Boldog Iskola Programban való részvétel támogatásáról
6.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 2021. évi nyári nyitvatartási rendjéről (átruházott)
7.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2021. évi nyári nyitvatartási rendjéről (átruházott)
8.) A 2021. évi Szeptembeer, pótvárosünnep előkészítéséről 
9.) Beszámoló a lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet alapján nyújtott önkormányzati támogatásokról
10.) A tanyagondnoki szolgálat bevezetéséről
11.) Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról- idősek szállítása
12.) Tájékoztató a Biatorbágyon épülő Innovatív Technikum és Gimnázium tárgyában 
13.) Tájékoztató a 2021/22 tanévre vonatkozó iskolai beiratkozásokról
14.) Pályázat kiírása Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján
15.) A Biatorbágy 1110 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról (zárt) 
16.) „Szép Porta Biatorbágyért” díj adományozásáról (zárt)
17.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet alapján benyújtott önkormányzati támogatásra irányuló kérelmek elbírálásáról (zárt, átruházott)
18.) A rendkívüli települési (eseti) támogatás megállapítása iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról (zárt)

Biatorbágy, 2021. június 14.

Varga László sk.
elnök