Képviselő-testületi ülés 2021.07.26.

MEGHÍVÓ

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 26. napján (hétfőn), 16.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) munkaterven kívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde főzőkonyha kapacitás bővítésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról
2.) Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről
3.) A Sándor-Metternich kastélyban található orvosi szoba áthelyezéséről
4.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda alapdokumentumainak módosításáról
5.) Biatorbágy Városközpont fejlesztésének tervezéséről
6.) Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben való elfogadásáról, valamint a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet elfogadásáról
7.)

A civil pályázatok elbírálásáról:

8.) Pályázat benyújtása a zártkerti programra
9.) Biatorbágy 9285/2 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
10.) Biatorbágy, 3134 hrsz-ú ingatlan bejegyzett elővételi jogról lemondó nyilatkozat
11.) Biatorbágy, 3157 hrsz-ú ingatlan bejegyzett elővételi jogról lemondó nyilatkozat
12.) Biatorbágy, 2217/29 hrsz.-ú ingatlan ajándékként történő elfogadásáról
13.) Hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről
14.) Biatorbágy, 4277 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázat elbírálásáról (zárt)

Pótanyag:

6.) Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben való elfogadásáról, valamint a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet elfogadásáról

7.) A civil pályázatok elbírálásáról:

 

Biatorbágy, 2021. július 19.


                                                                          Tarjáni István

                                                                           polgármester