Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021.09.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021. szeptember 27. 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Tájékoztató a nyári gyermekfelügyelet ellátásáról
2.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2021. II. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről (átruházott)
3.) Beszámoló a 2021-2022-es nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól
4.) A Benedek Elek Óvoda 2021/2022. évi munkatervéről
5.) Benedek Elek Óvoda státuszbővítés iránti kérelméről
6.) A Gólyafészek Bölcsőde 2021/2022. évi munkatervéről
7.) Beszámoló a bölcsődei beiratkozás tapasztalatairól (átruházott)
8.) Oktatási-nevelési intézmények beszámolói a 2020/2021-es tanévről (átruházott) 
9.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról 
10.) Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról 
11.) Juhász Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról 
12.) NORMADENTÁL Bt 2. számú fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgálattó feladat-ellátási szerződése módosításáról 
13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2022. évi csatlakozásról 
14.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) sz. rendeletének módosításáról /tanyagondnoki szolgálat átvezetése/
15.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
16.) Biatorbágy Város és a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2022. évi rendezvénytervéről –a nagyrendezvényekkel kapcsolatban (előzetes változat)
17.) Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretének felhasználásáról és az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület kérelméről
18.) Közművelődési koncepció 1. fordulós tárgyalása
19.) A település ifjúságának támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról (Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása (átruházott) 
20.) Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról
21.) Nagydobronyi Református Egyházközség kérelméről
22.) Az Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
23.) "Ohmüllner Márton Szociális Díj" adományozásáról (zárt)
24.) Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes jogviszonyának módosításáról (zárt)
25.) Pest megyei kitüntetéseiről (zárt) 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. szeptember 20.

Varga László sk.
elnök

 

2021-09-27 15:00