Forrás-projekt lakossági fórum

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2021.(IX. 30.) határozata alapján az önkormányzat lakossági fórumot hirdet a városháza házasságkötő termébe 2021. október 22-én 16.00 órától, amelyre tisztelettel hív minden érintett érdeklődőt.

Biatorbágy keleti szélén, a Szarvasugrás lakóterület alatt több, egymáshoz szorosan kapcsolódó fejlesztés tervezése zajlik, melyek együttesen a „Forrás-projekt” munkanevet kapták. 2021. szeptember végén Biatorbágy Város Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága majd Biatorbágy Város Képviselő-testülete is nyílt napirendi pontként tárgyalta a fejlesztések koncepció-tervét előkészítő szakértői tanulmányokat. A testület döntése értelmében a Forrás-projekt tanulmányterv szakmai előkészítése oly módon folytatódik, hogy kiegészül az ábrázolt projektelemek – Forrás bölcsőde és óvoda (9285/2 hrsz) / Bölcsőde-óvoda körüli út (9285/1, 9285/3, 8800/4 hrsz) kiépítése / Forrás utca felújítása / Iharos-völgyi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója / Madár-forrás és környezetének tájépítészeti rekonstrukciója – Madár-forrás környékére gyakorolt hatásainak vizsgálatával, illetve a tervezési folyamatba bevonásra kerülnek az ott élő ingatlanok tulajdonosai, a tájvédő szervezetek és tájépítészek. A testület emellett úgy döntött, hogy a tanulmányterv jelenlegi szakaszának állásáról lakossági fórumot tart, illetve a következő szakaszban egy újabb tervbemutatóval kíván folyamatos ütemben tovább haladni. Az 2021. október 22-én rendezendő lakossági fórumra a tervezők összeállítják és bemutatják Forrás-projekt Madár-forrásra és környezetére gyakorolt hatását vizsgáló dokumentációt, valamint a koncepcióterv legújabb változatait.
Kérjük az érintetteket, tiszteljék meg jelenlétükkel az eseményt!