Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021.11.22.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021. november 22. 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Tekintettel az intézményvezetői pályázatok elbírálására, a bizottság a zárt napirendi pontok tárgyalásával kezdi meg munkáját. A nyílt napirendi pontok tárgyalásának kezdete várhatóan 15:45 óra. 

 

Napirend:

1.) Intézményvezetői pályázat elbírásáról - JFMK (zárt)
2.) Intézményvezetői pályázat elbírásáról - Családsegítő Szolgálat (zárt)
3.) Intézményvezetői pályázat elbírásáról - Karikó János Könyvtár (zárt)
4.) A 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról (zárt)(átruházott)
5.) A "Karikó János Művészeti Díj" adományozásáról (zárt)
6.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről
7.) Az Önkormányzat 2022. évi rendezvénytervéről
8.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2022 évi munkatervéről (átruházott)
9.) Beszámoló az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok 2021. évi működéséről (átruházott)
10.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évre szóló ellátási szerződéséről
11.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött pénzeszköz-átadási szerződés felülvizsgálata
12.) Az Orsósmagnó múzeum kérelméről
13.) Az Érdi Tankerülettel kötendő együttműködési megállapodásról
14.) A 2020. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról
15.) Az Idősbarát Önkormányzati díjjal elnyert pénzjutalom felhasználásáról
16.) A Callmeyer Ferenc emléktábla készítéséről
17.) A Nagydobronyi Egyházközség kérelméről 
18.) Az önkormányzati tulajdonban lévő oktatási intézményként működő ingatlanokról

Biatorbágy, 2021. november 18.

Varga László sk.
elnök