Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022.04.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2022. április 25. 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Az Egészségügyi Kft tájékoztatása az épület helyiségeinek kihasználásáról, felosztásáról
2.) A BÖT által szervezett egészségügyi szűrőbusz érkezéséről
3.) Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2021. évi tevékenységéről (átruházott)
4.) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról
5.) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
6.) Tájékoztatás a Rákóczi Szövetség támogatásáról
7.) A 2022. évi Városünnep előkészítéséről
8.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi intézményi karbantartási programjáról
9.) Tájékoztató a 16 tantermes iskoláról
10.) Városi sportcsarnok építéséről szóló tájékoztató
11.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai beszámolójáról
12.) A Viadukt Sport Kft 2021. évi szakmai beszámolójának kiegészítéséről -I. csapat költségtérítésének tekintetében 
13.) Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről (átruházott)
14.) Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
15.) A BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület és a Biatorbágyi Diákokért Nebulo Alapítvány támogatásáról
16.) Az „Biatorbágy, Forrás utcai óvoda és bölcsőde és főzőkonyha kiviteli terveinek megrendelése” közbeszerzési eljárás megindításáról
17.) A központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás lezárásáról (zárt)
18.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálásáról és az új intézményvezető kinevezéséről (zárt)
19.) Intézményvezetői pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról - Karikó János Könyvtár (zárt) 
20.) Önkormányzati ingatlanok felújításával összefüggő kérdésekről (zárt)
21.) Az Inter-Dent Fogászat Kft praxisértékesítési kérelméről (zárt) 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. április 22.                

Varga László

elnök

2022-04-25 15:00