Képviselő-testületi ülés 2022.04.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 28. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
Előadó: polgármester
2.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
3.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi útés járda felújítási programjáról
Előadó: polgármester
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: polgármester
5.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
6.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai beszámolójáról
Előadó: polgármester
7.) A Fészek Csillag lakóotthon létrehozásának kérdéseiről
Előadó: polgármester
8.) Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (tanácsnokok feladata, beszámolási kötelezettségük, stb.)
Előadó: polgármester
9.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi intézményi karbantartási programjáról
Előadó: polgármester
10.) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról
Előadó: polgármester
11.) Az „Biatorbágy, Forrás utcai óvoda és bölcsőde és főzőkonyha kiviteli terveinek megrendelése” közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
12.) Helyi természetvédelmi terület kiterjesztéséről - Biai-halastó
Előadó: polgármester
13.) Biatorbágy 073/8 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
14.) Biatorbágy, 9837 hrsz.-ú ingatlant érintő szolgalmi jog alapításáról
Előadó: polgármester
15.) A 2022. évre tervezett gyalogátkelőhely fejlesztésekről
Előadó: polgármester
16.) A BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület és a Biatorbágyi Diákokért Nebulo Alapítvány támogatásáról
Előadó: polgármester
17.) Etyek megközelíthetőségét biztosító új elkerülő út nyomvonaláról
Előadó: polgármester
18.) Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság új elnökének megválasztásáról
Előadó: polgármester 
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
19.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírásáról és az új intézményvezető kinevezéséről (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
20.) Intézményvezetői pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról - Karikó János Könyvtár (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
21.) A központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás lezárásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
22.) Az Inter-Dent Fogászat Kft. Praxisértékesítési kérelméről (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
23.) 3642 hrsz.-ú ingatlan jelzálog és elidegenítési tilalom átjegyzéséről (ZÁRT)
Előadó: polgármester
24.) Számlavezető pénzintézet váltásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester
25.) Biatorbágy, 6873 hrsz.-ú ingatlanról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. április 22.

Tarjáni István
polgármester

2022-04-28 15:00