Képviselő-testületi ülés 2022.11.24.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) A Városi Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó többletfinanszírozásról
Előadó: polgármester
2.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei Igazgatósága részéről érkezett településrendezési szerződés (TRSZ) megkötéséről
Előadó: polgármester
3.) Változtatási tilalom elrendeléséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
4.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről
Előadó: polgármester
5.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkatervének elfogadásáról
Előadó: polgármester
6.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi rendezvénytervéről és a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ előzetes lekötési igényéről
Előadó: polgármester
7.) A 3. számú fogorvosi rendelő kezelőegységének cseréjéhez szükséges pénzügyi fedezetéről
Előadó: polgármester
8.) A 6.számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötendő feladat-ellátási szerződésről
Előadó: polgármester
9.) Az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval kapcsolatos ismeretbővítésről
Előadó: polgármester
10.) Az Egészségház kérelméről
Előadó: polgármester
11.) Viadukt Sport Nonprofit Kft. kérelméről
Előadó: polgármester
12.) Biatorbágy Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
13.) Biatorbágy Város Idősügyi Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
14.) Önkormányzati rendészet megalakításával kapcsolatos feladatokról
Előadó: polgármester
15.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről
Előadó: polgármester
16.) A polgármesteri hivatalban 2022. december - 2023. január hónapban igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester
17.) Iharosi tábor üzemeltetési tervéről
Előadó: polgármester
18.) Fonyódligeti üdülő üzemeltetési tervéről
Előadó: polgármester
19.) Biatorbágy 6602 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
20.) Patak utca ivóvíz törzsvezeték létesítéséről
Előadó: polgármester
21.) Biatorbágy Város Önkormányzatának A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzatának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
22.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről
Előadó: polgármester
23.) A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
24.) A közétkeztetéssel kapcsolatos változásokról
Előadó: polgármester
25.) Az elnyert európai uniós pályázatok önrészének pénzügyi ütemezéséről
Előadó: polgármester
26.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
27.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról és új pályázat kiírásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
28.) A Biatorbágy, Szabadság utca 10. sz. alatti lakos fellebbezésérő (ZÁRT)
Előadó: polgármester 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. november 18.

Tarjáni István
polgármester
 

2022-11-24 15:00