Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022.12.13.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. december 13-án, kedden, 17 órai kezdettel munkaterven kívüli ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) A „Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” közbeszerzési eljárás bírálatáról – zárt
2.) A „Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” közbeszerzési eljárás ismételt kiírásáról 
3.) A Biatorbágy Tudáspark Infrastruktúra megvalósítása tárgykörében a BMSK -val kötendő együttműködési megállapodásról
4.) A Sándor-Metternich kastély intézményi konténereiről
5.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évre szóló ellátási szerződéséről 
6.) Dr. Nemes-Nagy Györgyi kérelméről
7.) Dr. Szentkereszty Leonóra kérelméről
8.) „Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” tárgyban aláírt szerződés módosításáról
9.) Ivóvíz kapacitás biztosításáról
10.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Biatorbágy, Paul Hartmann utca és körforgalma területének (2399/6. hrsz) környezetére – a Walter Business Park (2399/9. hrsz.) logisztikai terület - kapcsolatos területet érintő telepítési tanulmánytervről
11.) A Biatorbágyi Értéktár Bizottság költségvetés módosítási kérelméről

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. december 9.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke