Képviselő-testületi ülés 2022.12.14.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 14. napján (szerda), 17.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) A „Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” közbeszerzési eljárás bírálatáról – zárt
Előadó: polgármester
2.) A „Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” közbeszerzési eljárás ismételt kiírásáról
Előadó: polgármester 
3.) A Biatorbágy Tudáspark Infrastruktúra megvalósítása tárgykörében a BMSK -val kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó: polgármester
4.) A Sándor-Metternich kastély intézményi konténereiről
Előadó: polgármester
5.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évre szóló ellátási szerződéséről
Előadó: polgármester 
6.) Dr. Nemes-Nagy Györgyi kérelméről
Előadó: polgármester
7.) Dr. Szentkereszty Leonóra kérelméről
Előadó: polgármester
8.) „Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” tárgyban aláírt szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
9.) Ivóvíz kapacitás biztosításáról
Előadó: polgármester
10.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Biatorbágy, Paul Hartmann utca és körforgalma területének (2399/6. hrsz) környezetére – a Walter Business Park (2399/9. hrsz.) logisztikai terület - kapcsolatos területet érintő telepítési tanulmánytervről
Előadó: polgármester
11.) A Biatorbágyi Értéktár Bizottság költségvetés-módosítási kérelméről
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. december 8.

Tarjáni István
polgármester