Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023.05.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023. május 30. 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 116-os kis tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1.) Tájékoztató a munkatervben szereplő napirendekről
2.) Tájékoztató a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium építéséről és a beiratkozás tapasztalatairól
3.) Kosárcsarnok tervbemutatásáról
4.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról
5.) Czuczor Gergely Általános Iskola és Gimnázium konyhai eszközhasználati megállapodásáról és a munkavállalók átvételéről 
6.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2023/2024-es nevelési évben indítandó csoportok számáról és a felvehető csoportlétszámok meghatározásáról
7.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ nyári nyitvatartási rendje (átruházott)
8.) A Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendje (átruházott) 
9.) A Karikó János Könyvtár helyigényéről
10.) Az ifjúság 2023. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról I. forduló
11.) Az ifjúsági pályázatok elbírálásáról- Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása – átruházott
12.) A köznevelési intézmények támogatására vonatkozó pályázati kiírás módosításáról és az egyéni képzések felülvizsgálatáról
13.) Átfogó értékelés Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról - (átruházott)
14.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2023. I. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről (átruházott)
15.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
16.) Belső ellenőrzési terv 2022. évi végrehajtásáról 
17.) Forrás utcai Sportközpont üzemeltetési szerződéséről
18.) A járóbeteg-szakellátásra vonatkozó együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
19.) Dr. Koncz Erika által ellátott háziorvosi körzet ellátásának kérdéseiről
20.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló
21.) Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2022. évi szakmai beszámolójáról
22.) BMX freestyle pálya ideiglenes használati rendjéről, valamint a zajcsökkentési lehetőségekről
23.) "Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról - zárt
24.) " Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozásáról - zárt
25.) "Török Henrik Pedagógus Díj" adományozásáról - zárt
26.) "Dévay Gyula Közművelődési Díj" adományozásáról - zárt
27.) "Szép Porta Biatorbágyért" díj adományozásáról - zárt

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. május 25.

 

Mohácsy István sk. 

elnök