Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023.11.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023. november 27. (hétfő) 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 112. számú termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató a sportcsarnok építéséről
2.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról
3.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi munkatervéről 
4.) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2024 évi munkatervéről – átruházott
5.) Juhász Ferenc Művelődési Központ lekötési igényéről
6.) A Karikó János Könyvtár 2024. évi munkaterve - átruházott 
7.) Tájékoztató az Anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval kapcsolatos ismeretbővítés megtartásáról
8.) Biatorbágy Város Önkormányzatának új Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról
9.) TOP 3.1.3.Helyi humán fejlesztések pályázatról
10.) Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
11.) A honlap Családfakutatás alapjának működéséről
12.) Hátrányos helyzetű gyermekek lovas táboroztatásáról
13.) Az ifjúság 2023. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról II. forduló
14.) Ifjúsági pályázatok elbírálásáról - Egyéb nem iskolai pályázatok - átruházott
15.) A Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda új épületének kivitelezéséről
16.) Az iskolafogászati ellátásban történt módosításról és a 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
17.) Dr. Koncz Erika foglalkozás-egészségügyi szakorvos kérelméről, helyiségbérleti szerződés megkötéséről
18.) Az új biatorbágyi közoktatási intézmények iskola-egészségügyi ellátásáról
19.) Tájékoztatás a munkatervben szereplő napirendekről
20.) Tájékoztató az önkormányzat és hivatala munkájának megítéléséról szóló felmérésről
21.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2024. évi munkatervéről
22.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről és stratégiai ellenőrzési tervéről
23.) A helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletek felülvizsgálatáról, hatályon kívül helyezéséről
24.) Szerződés megkötése állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtése tárgyában
25.) Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2023. III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről - átruházott
26.) A 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez benyújtott pályázatok elbírálásáról - átruházott, zárt
27.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírásáról- zárt
28.) Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról - zárt

Biatorbágy, 2023. november 24.

Mohácsy István sk.
elnök