Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2024.04.22.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2024. április 22-én (hétfőn), 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 112. számú termében, melyre tisztelettel meghívom. 

Napirend:

1.)Tájékoztatás a munkatervben szereplő napirendekről
2.)Tájékoztató a Sportcsarnok építéséről
3.)A Stratégiai Fejlesztési Eszköztár prediktív modellezési eredményeiről
4.)A 2024 évi városünnep előkészítéséről
5.)A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 2024. évi nyári nyitvatartási rendjéről (átruházott hatáskörben)
6.)A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (átruházott hatáskörben)
7.)A háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, védőnők éves szakmai beszámolójáról a 61/2022.(II.24.) Kt határozat alapján (átruházott hatáskörben)
8.)Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről
9.)Tájékoztató a közétkeztetés minőségével kapcsolatos felmérésről
10.)Dr. Pataki Ágoston Dániel feladat-ellátási szerződéséről és székhelyhasználat iránti kérelméről
11.)A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2024. évi nyári nyitvatartási rendjéről (átruházott hatáskörben)
12.)A Torbágyi Római Katolikus Plébánia kérelméről
13.)A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről
14.)A Pedagógiai szakszolgálat biatorbágyi telephelyéről
15.)NORMADENTAL Bt. telephely bejegyzési kérelmének jóváhagyásáról
16.)A Biatorbágyi Egészségház Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől járó finanszírozási díjáról
17.)A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi támogatásáról szóló 101/2024 (IV. 4.) határozat módosításáról
18.)A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról – ZÁRT - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
19.)Tájékoztatás lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet alapján nyújtott támogatásról (átruházott hatáskörben) – ZÁRT 

Biatorbágy, 2024. április 16.

Sisa Márk Ádám s.k. 

elnök