Képviselő-testületi ülés 2024.04.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 25. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az alpolgármesterek munkájáról

Napirend:

1.)Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
2.)Dr. Pataki Ágoston Dániel feladat-ellátási szerződéséről és székhelyhasználat iránti kérelméről
Előadó: polgármester
3.)A Biatorbágyi Egészségház Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől járó finanszírozási díjáról
Előadó: polgármester
4.)A pedagógiai szakszolgálat biatorbágyi telephelyéről
Előadó: polgármester
5.)NORMADENTAL Bt. telephely bejegyzési kérelmének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
6.)Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről
Előadó: polgármester
7.)Beszámoló a közlekedésszervezési megbízott tevékenységéről
Előadó: polgármester
8.)Biatorbágyi Önkormányzati ingatlanok földhaszonbére adás pályázatról
Előadó: polgármester
9.)Biatorbagy, 1929/1. hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról
Előadó: polgármester
10.)A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi támogatásáról szóló 101/2024 (IV.04.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
11.)A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről
Előadó: polgármester
12.)A Torbágyi Római Katolikus Plébánia kérelméről
Előadó: polgármester
13.)"Hó- eltakarítás és sikosságmentesítés" tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról
Előadó: polgármester
14.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi járdafelújítási programjáról
Előadó: polgármester
15.)A tűzoltó szertár tervezéséről
Előadó: polgármester
16.)Költségvetést érintő kérdésekről
Előadó: polgármester
17.)Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 1.)  önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
 Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
 Tájékoztatások, javaslatok
18.)Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról (ZÁRT) 
Előadó: polgármester
19.)Peres ügyekről beszámoló (ZÁRT) 
Előadó: polgármester
20.)A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.  Felügyelő Bizottsági tagjának választásáról (ZÁRT) 
Előadó: polgármester
21.)A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról (ZÁRT)  - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2024. április 16.

Tarjáni István 
polgármester