Rendkívüli Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2024.05.02.

MEGHÍVÓ 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2024. május 02-án, csütörtökön 16:00 órai kezdettel munkaterven kívüli ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1)

Az Összefogás Építési Alap 2024. évi pályázatainak elbírálásáról (átruházott hatáskörben)

  1. Barabás Zoltán
  2. Grampsch Rita
  3. Szarvas-Hegy
  4. Bia Veritas
  5. Nyakaskő Egyesület
  6. Pecatóért Egyesület
  7. Katalin-Hegy
  8. Kutyahegy
2)Dunamelléki Református Egyházkerület kérelméről
3)A Családsegítő épületének átalakításáról – zárt ülés keretében
4)„Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer építés” tárgyban indított közbeszerzési eljárást lezáró döntésről – zárt ülés keretében
5)A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról – zárt ülés keretében

Biatorbágy, 2024. április 30.

                        ­

Mohácsy István s.k.

bizottság elnöke