Koncepciók, programok

Turizmusfejlesztési és környezetrendezési tanulmányterv

A Szily-kastélyA Szily-kastélyBiatorbágy földrajzi elhelyezkedése, épített és természeti értékei révén kiváló adottságokkal rendelkezik a turizmus területén.

Biatorbágy településközpontjainak rehabilitációja

A kötetben közölt dokumentáció összefoglalója annak a tervezési egyeztetési folyamatnak, amely Biatorbágy településközpontjainak rehabilitációját megalapozza. Tartalmazza az egyes akcióterületeket, ahol az önkormányzat konkrét fejlesztéseket kíván végrehajtani, megjelöli azokat a célokat, rekonstrukciókat, beruházásokat, melyekre pályázat útján vagy külső támogatással kívánja a forrásokat előteremteni.

(A honlapon olvasható pdf-dokumentum kivonatos formában adja közre a kötet képdokumentációit.)

Szociális Térkép

Biatorbágy város Képviselő-testülete 187/2007. (11.08.) Öh.sz. határozatával döntött a város szociális térképének elkészítéséről. Az előzetes tervek alapján egy munkacsoport kezdett dolgozni azon, hogy feltárja a jelenlegi szociális helyzetet és ellátórendszert, megismerje a városban élők szociális problémáit, hogy ezáltal a döntéshozók a meglévő kérdésekre tervszerű választ adhassanak.

Sportkoncepció

Az Iharosi sportpályához épült új öltözőAz Iharosi sportpályához épült új öltöző

A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony. A meghozott jelentős döntések következményei sokszor esztendőkkel később jelentkeznek. Nem lehet egyik napról a másikra komoly sikereket felmutatni, csak az átgondolt, hosszabb távra szóló elképzelések, tervek s azok következetes megvalósítása, betartása hozhat eredményeket.

Forgalomtechnikai fejlesztési terv

Nagy utca útépítésNagy utca útépítésBiatorbágy képviselő-testülete 2006. február 16-án lezajlott ülésén, 18/2006. (02.16.) Öh. számú határozatában megtárgyalta és jóváhagyta az akkor még községi forgalomfejlesztési tervet. A koncepció megfogalmazza, hogy a lakóterület forgalomtechnikai modernizálása több évre elhúzódó folyamatos fejlesztést jelent, és amellett, hogy Biatorbágyon elkerülhetetlen az új hálózati elemek és új csomópontok kialakítása, az önkormányzatnak korszerűsítenie kell a települést érintő állami utakat is.

Egészségügyi koncepció

Biatorbágy képviselő-testülete 2001. (02. 01.) Öh. számú határozatában megtárgyalta és jóváhagyta az Egészségügyi fejlesztési prgramot. A koncepcióban a testület egy központi egészségügyi létesítmény létrehozásáról döntött, amely a település egészségügyi alapellátásának minden szakfeladatát az újonnan megépülő központi egészségházban fogja biztosítani.

Ifjúságpolitikai koncepció

Biatorbágy város Önkormányzata felülvizsgálta, az ifjúsági koncepcióját, és a 96/2016.(IV.28.) határozatával elfogadta az új Ifjúsági koncepciót. Az új koncepció alapja a régi felülvizsgálata, céljainak újragondolása és egy új kérdőíves ifjúságkutatás volt. A mellékletben megtalálhatják a teljes koncepciót.
 

Közművelődési koncepció

A Faluház nagytermének alapjai 2005 októberébenA Faluház nagytermének alapjai 2005 októberébenEgy-egy település lakosságának közérzetét a gazdasági mutatók mellett az is jelentős mértékben meghatározza, hogy milyen a kulturális élet és a művelődés színvonala. Mennyire fejlett és szervezett a helyi társadalom, és hogy a jövő tervezése milyen mértékben támaszkodik az elődök eredményeire, hagyományaira. A kultúra egyetemes, nemzeti értékeinek közvetítése, ápolása, a helyi tudás megismertetése, gazdagítása a közművelődés elsődleges feladata.

Tartalom átvétel