Országgyűlési választások 2014

Tisztelt Biatorbágyi Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke 16/2014. (I.20.) KE határozatában az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választását 2014. április 6. napjára vasárnapra tűzte ki.

A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet, az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása egyfordulós lesz, szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.

I.    A választáson csak a névjegyzékben szereplő választópolgár szavazhat.
a)      a névjegyzék tartalmazza minden választójoggal rendelkező, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait. A névjegyzékben szereplők értesítési címükre, ennek hiányában lakcímükre 2014. február 17. napjáig kapnak értesítőt a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza majd többek között azt a szavazókört, szavazóhelyiség címét, ahol a választás napján szavazhat. Amennyiben az értesítőt nem kapja meg vagy elvész – a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.
b)      a szavazás napján a lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár, ha

  • Magyarország területén kíván szavazni 2014. április 4. napján 16 óráig a helyi választási irodához megérkezett átjelentkezésre irányuló kérelemmel
  • külföldön kíván szavazni 2014. március 29. napján 16 óráig a helyi választási irodához megérkezett külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemmel kérheti lakcíme szerinti névjegyzékből való törlését és az általa megjelölt település vagy külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.

c)      a választópolgár 2014. március 21. napján 16.00 óráig megérkezett kérelmében a nemzetiségi névjegyzékbe vételét kérheti, valamint azt, hogy az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepeljen nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

II.    A választáson résztvevők ajánlásáról

a)       a választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014. március 3. napjáig ajánlóíven ajánlhat jelöltet
b)       a jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges, egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, az ajánlás nem vonható vissza.

III.    A választást megelőzően benyújtható kérelmekről:
a)       A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar vagy külföldi választópolgár nyilatkozhat személyes adatai kiadásának tiltásával vagy annak feloldásával kapcsolatban;
b)      fogyatékossággal élő választópolgárként választási segítséget igényelhet,
c)      mozgóurnát a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár 2014. április 4. napján 16 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz megérkezett - a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, valamint a mozgóurna igénylés okát tartalmazó kérelemben igényelhet.

A választásokkal kapcsolatban felhívom továbbá figyelmét arra, hogy a Ve. 79. (2) bekezdése szerint: „A választás kitűzésétől a szavazás napjáig - azaz 2014. április 6-ig – nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.”
Részletes tájékoztatásért, vagy a kérelemnyomtatványokért forduljon bizalommal a Biatorbágy Polgármesteri Hivatalában (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) működő Helyi Választási Irodához vagy keresse fel a  /valasztasok-2014 internetes oldalt.

 

 

dr. Kovács András s.k.
helyi választási iroda vezető

 

A helyi választási iroda elérhetőségei:

Telefon: 23/310-174 242. mellék
E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu
Fax: 23/310-135