Képviselő-testületi ülés 2018.03.29.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 29-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) A Kolozsvári utcai sporttelep használati rendjének felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
2.) A Településképi rendeletről, valamint a reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletről
Előadó: Polgármester
3.) A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolójáról
Előadó: Polgármester
4.) Sóskút Község önkormányzatával kötendő járóbeteg-szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásról
Előadó: Polgármester
5.) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
6.) A Humanitárius települési cím elnyeréséről szóló pályázati felhívásról
Előadó: Polgármester
7.) Mammográfiás szűrővizsgálatról II. – időpontváltozásról, illetve a megállapodás elfogadásáról
Előadó: Polgármester
8.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gépjárműbeszerzésének átcsoportosításáról
Előadó: Polgármester
9.) A Határtalanul Kárpátaljai Szolidaritási Program pályázatról
Előadó: Polgármester
10.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi rendezvénytervéről
Előadó: Polgármester
11.) Ifjúsági koncepció 2 éves cselekvési tervéről
Előadó: Polgármester
12.) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2017. évi támogatási pályázatainak elszámolásáról, valamint a 2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról
Előadó: Polgármester
13.)

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról:

Előadó: Polgármester

14.) Támogatási kérelmekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
15.) A térítésmentesen hozzáférhető településrendezési eszközökhöz szükséges térképi adatbázis igényléséről
Előadó: Polgármester
16.) Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, járdák, parkolók, csomópontok 2018. évi felújítási és építési keretösszegének felhasználásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
17.) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
Előadó: Polgármester
18.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi kommunikációs tervéről
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: Jegyző
20.) Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
Előadó: Jegyző
21.) A polgármester, alpolgármesterek 2018. évi béren kívüli juttatásának meghatározásáról
Előadó: Polgármester
22.) Az Összefogás Építési Alappal kapcsolatos önkormányzati szervezeti és működési szabályzat módosításáról
Előadó: Polgármester
23.) A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről
Előadó: Polgármester
24.) A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról
Előadó: Polgármester
25.) Biatorbágyi Városfejlesztési Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
26.) Tájékoztatások, javaslatok
27.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
28.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester
29.) Biatorbágy, 9255 hrsz-ú (József Attila utca, volt 02/18 hrsz-ú) ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
30.) Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy Nagy utca 22. 204/1 hrsz-ú belterületi ingatlanrész értékesítésére beadott pályázatok elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
31.) A „Népi építészeti emlékek helyreállítása – Biatorbágy, Nagy utca 31. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzés elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
32.) A „Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái” tárgyában kiírt közbeszerzés elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
33.) Tájékoztató a peres ügyekről – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. március 23.

Tarjáni István
polgármester

 

2018-03-29 15:00
Csatolt fájlMéret
ZIP icon Összes letöltése (zip)54.78 MB