Településfejlesztési Bizottság 2018.07.18.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 2018. július 18-án, szerdán 16:00 órai kezdettel munkaterven kívüli, rendkívüli ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervről
2.) „Kölcsey utcai útépítés” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
3.) Dévay utcai óvoda tetőfelújításáról
4.) Tájékoztató a Sándor-Metternich kastély iskolaudvarának felújításáról
5.) Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Pusztazámor községgel kötendő együttműködési megállapodásról
6.) CTPark Alpha Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
7.) A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
8.) A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára – tervek elkészültéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
9.) A Pátria pincével kapcsolatos kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
10.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról – státuszbővítési kérelmekről
11.) Biatorbágy, 4583 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról
12.) „A közétkeztetés szolgáltatás biztosítására” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. július 13.

Kecskés László s.k.
bizottság elnöke
 

2018-07-18 16:00