Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019.03.18.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. március 18-án (hétfőn) 16.00 órai kezdettel kihelyezett ülés keretében részt vesz a Központi orvosi ügyelet ünnepélyes megnyitóján, majd bizottsági munkáját 17:00 órától a Városházán folytatja, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Beszámoló az Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról
2.) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről
3.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi tevékenységéről
4.) Járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosításáról
5.) A Felügyelő Bizottság működésével összefüggő kérdésekről
6.) A Gólyafészek Bölcsőde működési engedély módosításáról
7.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról
8.) Orvostechnológiai eszközök fejlesztése az Egészségházban - feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról
9.) A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének és a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet Biatorbágyi Alapszervezetének kérelmeiről
10.) Fészek Nappali Ellátó 2018. évi beszámolójáról
11.) Ifjúság támogatási lehetőségeiről
12.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
13.) Beszámoló az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi működéséről
14.) Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. március 13.

Bodorkos Ádám s.k.
bizottsági elnök

2019-03-18 16:00