Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020.01.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. január 28-án, kedden, 1600órai kezdettel ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervéről
3.) Beszámoló az állatvédelmi referens munkájáról
4.) A Biatorbágy Város Önkormányzat Intézményeinek 2020. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről
5.) A Polgármester 2020. évi szabadság- felhasználási, ütemezési tervének jóváhagyásáról és a Polgármester 2020. évi cafeteria összegéről
6.) A Polgármesteri Hivatalban 2020. évben igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről
7.) „Önkormányzatok ellenőrzése - Integritás - és belső kontrollrendszer" című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján készített intézkedési terv módosítása
8.) "Önkormányzatok ellenőrzése - Integritás - és belső kontrollrendszer" című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
9.) A Szövetség Biatorbágyért Egyesület előterjesztéseiről
10.) Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésének koncepciójáról
11.) A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról
12.) A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola fejlesztéséről
13.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
14.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2020. évi üzleti terve
15.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
16.) Az Értéktár Bizottságot érintő kérdésekről:
17.) A Biatorbágy, 2755 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról
18.) A Sándor-Metternich kastély udvarán létesített műfüves labdapálya fejlesztéséről
19.) A kitüntetések, cím adományozásáról és adományozásának rendjéről szóló, Biatorbágy Nagyközség képviselő-testülete 3/2001.(04.10.) Ör.sz. rendeletének módosításáról
20.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírandó pályázatról
21.) A 2020. évi köznevelési pályázat kiírásáról
22.) A hétvégi különjárati szolgáltatással kapcsolatos kérdésekről
23.) Tájékoztatás a Viabusz szolgáltatással kapcsolatosan
24.) Beszámoló a „Biatorbágy komposztál 2019” című programról
25.) „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
26.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. ügyvezetői posztjára kiírt pályázatokról (zárt ülés keretében)
27.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokra beérkezett anyagokról (zárt ülés keretében)
28.) A 12 lakásos MÁV társasház megvásárlásáról (zárt ülés keretében)
29.) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról (zárt ülés keretében)
30.) A Biatorbágy, 3676 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. január 23.

Nánási Tamás s.k.
elnök
     

2020-01-28 16:00