Képviselő-testületi ülés 2020.01.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 30-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.) A Sándor-Metternich kastély udvarán létesített műfüves labdapálya fejlesztéséről
Előadó: Polgármester
2.) A Polgármester 2020. évi szabadság- felhasználási, ütemezési tervének jóváhagyásáról és a Polgármester 2020. évi cafeteria összegéről
Előadó: Polgármester
3.) A Polgármesteri Hivatalban 2020. évben igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről
Előadó: Polgármester
4.) A Biatorbágy Város Önkormányzat Intézményeinek 2020. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről
Előadó: Polgármester
5.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervéről
Előadó: Polgármester
6.) Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2020. évi munkatervéről
Előadó: Polgármester
7.) "Önkormányzatok ellenőrzése - Integritás - és belső kontrollrendszer" című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján készített intézkedési terv módosítása
Előadó: Polgármester
8.) "Önkormányzatok ellenőrzése - Integritás - és belső kontrollrendszer" című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Polgármester
9.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
Előadó: Polgármester
10.) A Biatorbágyi Média Kft. 2020. évi üzleti terve
Előadó: Polgármester
11.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
Előadó: Polgármester
12.) A Benedek Elek Óvoda és a Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: Polgármester
13.) A 2020. évi lisztérzékenység szűréséről
Előadó: Polgármester
14.) Az Értéktár Bizottság 2019. II. félévi beszámolójáról
Előadó: Polgármester
15.) A Biatorbágy, 2755 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról
Előadó: Polgármester
16.) Beszámoló a „Biatorbágy komposztál 2019” című programról
Előadó: Polgármester
17.) A kitüntetések, cím adományozásáról és adományozásának rendjéről szóló, Biatorbágy Nagyközség képviselő-testülete 3/2001.(04.10.) Ör.sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
18.) Lelkes Márk felajánlásáról
Előadó: Polgármester
19.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírandó pályázatról
Előadó: Polgármester 
20.) A Bethlen Gábor Alap által, a testvér-települési programok és együttműködések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Polgármester
21.) A 2020. évi köznevelési pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester
22.) Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésének koncepciójáról
Előadó: Polgármester
23.) Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
24.) A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
25.) A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola fejlesztéséről
Előadó: Polgármester
26.) „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester
27.) Tájékoztatás a Viabusz szolgáltatással kapcsolatban
Előadó: Polgármester
28.) A hétvégi különjárati szolgáltatással kapcsolatos kérdésekről
Előadó: Polgármester
29.) A Szövetség Biatorbágyért Egyesület előterjesztéseiről
Előadó: Polgármester
30.) Tájékoztatások, javaslatok
31.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
32.) A Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Kft. ügyvezetői posztjára kiírt pályázatokról - ZÁRT
Előadó: Polgármester
33.) A 12 lakásos MÁV társasház megvásárlásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester
34.) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester
35.) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokra beérkezett anyagokról - ZÁRT
Előadó: Polgármester
36.) A Biatorbágy, 3676 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. január 24.

Tarjáni István
polgármester
 

2020-01-30 15:00