Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020.06.30.

  MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. június 30. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
2.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének korrekciójáról
3.) A saját tulajdonú gazdasági társaságok számára egységes szerkezetű üzleti terv és beszámoló tartalmi ész szerkezeti előírásairól
4.) Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2019. évi működéséről 
5.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2019. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
6.) Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi működéséről 
7.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
8.) Összefoglaló jelentés a 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
9.) Tájékoztató a Városgondnokság 2019. évi munkájáról
10.) A veszélyhelyzet alatt megalkotott rendeletekről
11.) Beszámoló a közterület felügyelet működéséről
12.) Tájékoztató az új óvoda építéséről és a bölcsődefejlesztés aktuális helyzetéről
13.) A Biatorbágy1936/1 hrsz-ú ingatlan elnevezéséről
14.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat benyújtásáról
15.) Az Aldi Telepítési tanulmánytervéről
16.) Az Országos Bringapark pályázatról
17.) Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról (átruházott hatáskörben)
18.) A Biatorbágy, 02/24 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
19.) A Biatorbágy, 0192/4, illetve 0192/8 hrsz-ú ingatlanok telekalakításából kialakuló út felajánlásáról
20.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ rendezvénytervének alakulásáról
21.) A „Szép Porta Biatorbágyért” díj bíráló bizottságába való delegálásról
22.) Biatorbágy, 71 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos felajánlásról – ZÁRT 
23.) A bölcsődefejlesztés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról – ZÁRT
24.) YBL – sétány csapadékvíz elvezető létesítmények fejlesztése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról - ZÁRT
25.) Biatorbágyért Díj adományozásáról – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
26.) Biatorbágy Városért Életműdíj adományozásáról – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. június 26.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke

 

2020-06-30 15:00