Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2020.10.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2020. október 26. napján, hétfőn, 1600órai kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) A Nézz Más Szemmel Nonprofit Kft telephely bejegyzési kérelméről
2.) Az Egészségügyi Kft-vel kötött közreműködői megállapodás módosításáról
3.) Benedek Elek Óvoda 2020/2021-es nevelési évének munkatervéről
4.) A Gólyafészek Bölcsőde házirendjének módosításáról – átruházott hatáskörben
5.) Bölcsődei férőhelyek biztosításáról családi bölcsődei ellátással
6.) Ifjúsági koordinátor 2019-2020 évi beszámolójáról – átruházott hatáskörben
7.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2020. III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről- átruházott hatáskörben
8.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) rendelet módosításáról
9.) Az egészségügyi körzetek megállapításáról szóló rendelet módosításáról
10.) Tájékoztató a városi konzultációról
11.) Jégpálya létesítéséről
12.) Biatorbágy helyi klímastratégiájáról
13.) Tehetségbarát Önkormányzati Díjjal elnyert támogatás felhasználásáról
14.) Az új óvoda területén létesítendő sportpályáról
15.) Az Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
16.) Az Értéktár Bizottság elnöke és tagjainak személyéről - zárt
17.) Az ifjúsági pályázatok elbírálásáról (átruházott hatáskörben- zárt)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. október 13.

Varga László sk.
elnök

 

2020-10-26 16:00