Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020.10.27.

  MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. október 27. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
2.) Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2021-2035 időszakra vonatkozóan
3.) Tájékoztató a városi konzultációról
4.) Jégpálya létesítéséről
5.) Biatorbágy barnamezős területeinek lehatárolásáról
6.) Az Újszülöttek Parkjáról
7.) Az új óvoda területén létesítendő sportpályáról
8.) A Naphegy köz vízellátásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
9.) A Biatorbágy, 071/7 és 7721/7 hrsz-ú ingatlanok (Hosszúrét patak) tulajdon átruházásáról
10.) A Biatorbágy, 3434/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 
11.) Biatorbágy helyi klímastratégiájáról
12.) Tehetségbarát Önkormányzati Díjjal elnyert támogatás felhasználásáról
13.) A fonyódligeti üdülő üzleti tervéről
14.) Az iharosi tábor üzleti tervéről
15.) A magánszemélyek, nem biatorbágyi szervezetek támogatási kérelmeiről (átruházott hatáskörben)
16.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020.(II.28.) rendelet módosításáról
17.) A VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében c. pályázatról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
18.) Az új óvoda vállalkozási szerződésének módosításáról
19.) A „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” építési beruházásra kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
20.) A Biatorbágy, belterület 9285/2 hrsz. alatt felvett ingatlan használatba adásáról
21.) Bölcsődei férőhelyek biztosításáról családi bölcsődei ellátássa
22.) Az Ohmüllner Sportpark parkolóinak kialakításáról
23.) A közterületi mosdók felméréséről
24.) Az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázatról
25.) A Biatorbágy, Nagy utca 22., 204/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatra beérkezett anyagokról – (ZÁRT)
26.) A Biatorbágy, 3866 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatra beérkezett anyagokról- (ZÁRT)
27.) Az ingatlanvásárlásokról- ZÁRT
28.) Az Új Bázis Ingatlanfejlesztő és-hasznosító Kft.-vel kötött ajándékozási szerződésről– (ZÁRT)
29.) Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkaszerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról, és az új ügyvezető megbízásáról – (ZÁRT)
30.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról – (ZÁRT)
31.) A 0202/1 hrsz.-ú ingatlan bérletével kapcsolatos kérdésekről – (ZÁRT)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. október 20.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke

 

2020-10-27 15:00