Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021.09.28.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. szeptember 28. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről 
2.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
3.) Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
4.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
5.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
6.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
7.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
8.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
9.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
10.) A Nagydobronyi Református Egyházközség kérelméről
11.) Jégpálya létesítéséről a Fő téren
12.) A Budapest-Balaton kerékpárút átkelési szakaszának ideiglenes nyomvonaláról
13.) Tájékoztató az 1. sz. főút 2x2 sávosra bővítés, illetve a M1 autópálya 2x3 sávosra történő bővítés terveinek összehangolásáról
14.) M1 bővítéssel kapcsolatos ingatlanok rendezéséről 
15.) Forrás projekt – tanulmánytervek bemutatásáról
16.) Közvilágítás korszerűsítését célzó közbeszerzés megindításáról
17.) Új gyalogátkelő helyek létesítéséről
18.) 2021. évi út és járda építésekről
19.) Az Összefogás Építési Alap maradványösszegére kiírt belterületi pályázat elbírálásáról (átruházott hatáskörben)
20.) A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 5/2007. (05.03.) önkormányzati rendelet, valamint a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
21.) A mezei őrszolgálat létesítéséről
22.) A Pátria pince bővítésének kivitelezéséről
23.) Biatorbágy, Nyugati lakóterület III. ütem utcaelnevezések
24.) A Biatorbágy, 6718/2 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról
25.) A Biatorbágy, Szent László utca 8. szám alatti önkormányzati ingatlan udvarának ingyenes használatba adásáról
26.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, a NIF Zrt. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről 
27.) Tájékoztató a ViaBusz ellenirányú és zártkerti járatainak beindításáról
28.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő kérdésekről
29.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) rendelet módosításáról
30.) Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője (vezető tisztségviselő) munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új ügyvezető (vezető tisztségviselő) választása, javadalmazásának megállapítása (zárt ülés keretében)
31.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról (zárt ülés keretében)
32.) Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes jogviszonyának módosításáról és a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel hatályban lévő Pénzeszköz átadási megállapodás módosításáról (zárt ülés keretében)
33.) A Biatorbágy, 416 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt ülés keretében)
34.) A Biatorbágy, 5542 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról (zárt ülés keretében)
35.) A Biatorbágy, 2217/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről (zárt ülés keretében)
36.) „Ohmüllner Márton Szociális Díj” adományozásáról (zárt ülés keretében)
37.) Pest megyei kitüntetésekről (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. szeptember 24.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke

 

2021-09-28 15:00
Csatolt fájlMéret
PDF icon elt_kt_munkaterv_modositasa.pdf337.65 KB