Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021.11.23.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. november 23. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről (2021. november)
2.) Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (ITS) aktualizáló módosításáról
3.) Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről
5.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervéről
6.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi rendezvénytervéről
7.) A 2021. évi közbeszerzési terv módosításáról
8.) Az Idősbarát Önkormányzati díjjal elnyert pénzjutalom felhasználásáról
9.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött pénzeszköz-átadási szerződés felülvizsgálata
10.) A KEHOP 2.1.11 – „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” c. pályázatra támogatási kérelem benyújtásáról
11.) Bölcsődei nevelés fejlesztése című (RRF-1.1.2-2021 azonosító számú) pályázaton való részvételről – Forrás utcai bölcsőde
12.) A Budapest-Balaton kerékpárút ideiglenes belterületi nyomvonalának kijelöléséről, összefüggésben a tárgyban indított városi konzultációval
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre) 
13.) M1 bővítéssel kapcsolatos ingatlan rendezéséről
14.) Biatorbágy, 452/4 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezéséről
15.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évre szóló ellátási szerződéséről 
16.) A Callmeyer Ferenc emléktábla készítéséről
17.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő kérdésekről
18.) Az önkormányzati tulajdonban lévő oktatási intézményként működő ingatlanokról
19.) A Budakörnyéki kerékpár-turisztikai hálózat részeként Páty-Biatorbágy között tervezendő kerékpáros kapcsolatról
20.) A Nagydobronyi Egyházközség kérelméről
21.) Földhaszonbérletre kiírt pályázat elbírálásáról (9571/5 hrsz.) (zárt ülés keretében)
22.) A Biatorbágy, 061 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. november 19.


Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke