Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022.06.28.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. június 28-án, kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
3.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a KKS-Energy Kft. Részéről benyújtott, a Biatorbágy Budakeszivel hatályos ingatlanait érintő 132 KV-os hálózati vezeték elhelyezéséről szóló telepítési tanulmányterv
4.) Beszámoló a Boldog Gizella Alapítvány által biztosított Támogatói Szolgálat 2021/2022. évi munkájáról
5.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításáról
6.) Értékvédelmi pályázat elbírálásáról
7.) Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének kiegészítéséről
8.) Biatorbágy Város Önkormányzata által üzemeltetett tálalókonyhák átadásáról
9.) Közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására
10.) Felülvizsgált önkormányzati rendeletek módosításáról
11.) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04. 10.) Ör. sz rendelet módosításáról
12.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterület-felügyelet működtetésére vonatkozó részéből történő kilépésről
13.) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról
14.) Egészséges Biatorbágyért Város Népegészségügyi Program felülvizsgálatáról
15.) A játszóterek fejlesztéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
16.) Vasút utca rendezésére vonatkozó vázlattervekről
17.) Szabadság úti parkolók engedélyezés előtti terveiről
18.) Biatorbágy, 3403/1 és 3404/1 hrsz.-ú ingatlan ajándékozásáról
19.) Biatorbágy, Csókaszőlő köz áthelyezéséről
20.) Csokonai utca és Varga Rektor utca felújítás koncepció tervéről
21.) Biatorbágy város szennyvíztisztító telepének technológiai felülvizsgálatáról
22.) A Boule pálya áthelyezéséről
23.) Biatorbágy külterületi ingatlanjairól
24.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
25.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
26.) Érdi Tankerületi Központ kérelméről - zárt ülés keretében
27.) A Tópark területén található önkormányzati terület hasznosításáról – zárt ülés keretében
28.) Biatorbágy, 3872/4 hrsz.-ú ingatlanrész értékesítéséről - zárt ülés keretében
29.) Biatorbágy, 1376 hrsz.-ú ingatlan felajánlásról – zárt ülés keretében
30.) Pest megyei kitüntetésekről - Kulturált települési környezet díj adományozásáról - zárt ülés keretében
31.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos kérdésekről - zárt ülés keretében
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. június 24.

 

Nánási-Kézdy Tamás s.k.

bizottság elnöke
 

2022-06-28 15:00