Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022.09.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2022. szeptember 26. (hétfő) 15:00 óra kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2022. II. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről (átruházott)
2.) Oktatási intézmények beszámolói a 2021/2022-es tanévről – (átruházott)
3.) Beszámoló 2022/2023-as nevelésiév és tanévkezdés tapasztalatairól
4.) Beszámoló a Benedek Elek Óvoda 2021/2022. évi működéséről (átruházott)
5.) Tájékoztató a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde informatikai fejlesztéséről
6.) A Benedek Elek Óvoda 2022/23-as nevelési évének munkatervéről
7.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója (átruházott)
8.) Beszámoló a bölcsődei beiratkozás tapasztalatairól
9.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2022/23. évi munkatervéről
10.) A Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a Memória Café 2021. évi működéséről, a támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi támogatásról
11.) Horváthné Dr. Träger Orsolya fogorvos kérelméről, feladat-ellátási szerződésének módosításáról
12.) Szociális Intézményeink önköltség számítási szabályának felülvizsgálatáról
13.) A 2021. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról II.
14.) Ifjúság támogatására kiírt pályázat elbírálásáról (Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása) - (átruházott)
15.) "A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2023. évi csatlakozásról"
16.) A közútkezelői hatáskörök átruházásáról és ezzel összefüggésben Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
17.) A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet kialakításáról - a 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
18.) A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátásáról –Dr. Láng Júlia Dórával való előszerződésről - Zárt
19.) Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos helyettesítéséről- feladat-ellátási szerződés módosításáról- Zárt
20.) A Szociális Munka Napja alkalmából miniszteri elismerésre történő felterjesztésekről-Zárt

Biatorbágy, 2022.szeptember 21.

Mohácsy István sk.
elnök