Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022.11.22.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. november 22-én, kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.) Tájékoztató a kosárlabda csarnok építéséről
3.) A Városi Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó többletforrás igényléséről
4.) Változtatási tilalom elrendeléséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
5.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság részéről érkezett településrendezési szerződés (TRSZ) megkötéséről
6.) Az Egészségház kérelméről
7.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. kérelméről
8.) Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
9.) Az elnyert európai uniós pályázatok önrészének pénzügyi ütemezéséről
10.) Biatorbágy Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
11.) Az ifjúsági pályázatok pályázati szempontrendszerének felülvizsgálatáról
12.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről
13.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről
14.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi rendezvénytervéről és a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ előzetes lekötési igényéről
15.) A polgármesteri hivatalban 2022. december - 2023. január hónapban igazgatási szünet elrendeléséről
16.) Biatorbágy Város Önkormányzatának a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzatának felülvizsgálatáról
17.) A 3. számú fogorvosi rendelő kezelőegységének cseréjéhez szükséges pénzügyi fedezetről
18.) 2022. évben kihelyezett forgalomcsillapító eszközök költségei utcánként
19.) A város bejáratainál forgalomcsillapító terelő szigetek létesítéséről
20.) Patak utca ivóvíz törzsvezeték létesítéséről
21.) Az Angeli András és Lomb utca-Szegfű utca-Levél utcai csapadékvíz-elvezetésről
22.) Az iharos-völgyi tábor üzemeltetési tervéről
23.) A fonyódligeti üdülő üzemeltetési tervéről
24.) Biatorbágy, 6602 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
25.) A Viabusz menetrend felülvizsgálatáról
26.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
27.) Önkormányzati rendészet megalakításával kapcsolatos feladatokról
28.) A Biatorbágy, Szabadság utca 10/a. sz. alatti ingatlanrész birtokba vételéről és a benyújtott fellebbezés elbírálásáról – zárt ülés keretében

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. november 18.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke

2022-11-22 15:00