Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022.11.21.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2022. november 21. (hétfő) 15:00 óra kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztatás a munkatervben szereplő napirendekről
2.) Tájékoztató a kosárlabda csarnok építéséről
3.) Az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval kapcsolatos ismeretbővítésről
4.) Az Egészségház kérelméről 
5.) A 3-as számú fogorvosi körzet kezelőegységének cseréjéhez szükséges pénzügyi fedezetről 
6.) A 6.számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötendő feladat-ellátási szerződésről
7.) A közétkeztetéssel kapcsolatos változásokról
8.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi rendezvénytervéről és a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ előzetes lekötési igényéről
9.) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2023. évi munkatervéről (átruházott)
10.) Karikó János Könyvtár 2023. évi munkatervéről (átruházott) 
11.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkatervének elfogadásáról
12.) Az ifjúsági pályázatok pályázati szempontrendszerének felülvizsgálatáról
13.) Biatorbágy Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
14.) Biatorbágy Város Idősügyi Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
15.) Tájékoztató a Biogastro Kft. elégedettségi kérdőív tapasztalatairól
16.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről 
17.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2022. III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről (átruházott)
18.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről
19.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervéről
20.) A Polgármesteri Hivatalban 2022. december- 2023. január hónapban igazgatási szünet elrendeléséről
21.) A 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez benyújtott pályázatok elbírálásáról (átruházott, zárt)
22.) A Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról és újpályázat kiírásáról - zárt 

Biatorbágy, 2022. 11. 18.

Mohácsy István sk.
elnök  

2022-11-21 15:00