Képviselő-testületi ülés 2023.01.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 26. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az alpolgármesterek munkájáról
Beszámoló a tanácsnokok munkájáról

Napirend:

1.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018 (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
2.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a CCE Ipari Park Kft részéről benyújtott, a Biatorbágy belterület 7748/6. hrsz területet érintő telepítési tanulmánytervről
Előadó: polgármester
3.) Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: polgármester
4.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: polgármester
5.) Megállapodás felülvizsgálata a Sándor-Metternich kastély költségeinek megosztásáról és a helyiségek használatáról
Előadó: polgármester
6.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
7.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda helyiségbérleti díjainak emeléséről és a szabadtéri rendezvények helypénzeinek mértékéről
Előadó: polgármester
8.) A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásokról
Előadó: polgármester
9.) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi munkájáról
Előadó: polgármester
10.) Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi munkájáról
Előadó: polgármester
11.) Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a 2022 évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
12.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
13.) Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2023. évi támogatásáról
Előadó: polgármester
14.) Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
15.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
16.) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
17.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
18.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
19.) Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
20.) Dr. Nemes Nagy Györgyi kérelméről szóló 375/2022. (XII.16.) Kt határozat módosításáról
Előadó: polgármester
21.) Dr. Koncz Erika (Erika-Medicina Gyógyászati Szolgáltató Bt.) háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés felmondásáról
Előadó: polgármester
22.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Társulás, a Nemzetiségi Önkormányzat és valamennyi kapcsolódó intézmény monitoring stratégiájáról
Előadó: polgármester
23.) A polgármester 2023. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
24.) A központi döntésekkel nem érintett munkavállalók illetményének rendezéséről
Előadó: polgármester
25.) Biatorbágy Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről
Előadó: polgármester
26.) A polgármester és az alpolgármesterek 2023. évi cafetéria juttatásáról
Előadó: polgármester
27.) Ivóvíz törzsvezeték létesítéséről a Budaörsi utcában
Előadó: polgármester
28.) A Homm Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 3. számú módosításáról
Előadó: polgármester
29.) A Biatorbágy, 3407/18 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
30.) A Biatorbágy, 3708/1 és 3708/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
31.) Biatorbágy, 015/27 hrsz.-ú ingatlan művelési ág változásáról
Előadó: polgármester
32.) A "Biatorbágy, Forrás utcai óvoda és bölcsőde és főzőkonyha kiviteli terveinek megrendelése" közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 144/2022. (IV. 28.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
33.) Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői kinevezésével összefüggő kérdésekről
Előadó: polgármester
34.) A Polgármesteri Hivatalban a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester
35.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
36.) Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyek állásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
37.) A „Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” közbeszerzési eljárás elbírálsáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

2023-01-26 15:00