Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023.01.23.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023. január 23. 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Tájékoztatás a munkatervben szereplő napirendekről
2.) Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a 2022 évi tevékenységéről
3.) Tájékoztató a Sportcsarnok építéséről
4.) Megállapodás felülvizsgálata a Sándor-Metternich kastély költségeinek megosztásáról és a helyiségek használatáról
5.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról 
6.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda helyiségbérleti díjainak emeléséről és a szabadtéri rendezvények helypénzeinek mértékéről
7.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről
8.) Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
9.) Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2023. évi támogatásáról
10.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
11.) Tájékoztató az önkormányzati ingatlanok karbantartásáról
12.) Tájékoztató az önkormányzati baba-mama program 2022. évi megvalósulásáról
13.) Dr. Nemes Nagy Györgyi kérelméről szóló 375/2022. (XII.16.) Kt határozat módosításáról
14.) Dr. Koncz Erika (Erika-Medicina Gyógyászati Szolgálattó Bt) háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés felmondásáról  
15.) Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023. évi munkatervéről 
16.) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi munkájáról
17.) A polgármester 2023. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 
18.) A Polgármesteri Hivatalban a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről
19.) Beszámoló a 2022. évi lisztérzékenység szűréséről
20.) A 2023. évi lisztérzékenység szűréséről
21.) A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásokról
22.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
23.) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
24.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
25.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. sz. rendelet módosításáról
26.) Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. Sz. rendelet módosításáról
27.) Tájékoztató Dr. Radnainé Egervári Ágnes egészségügyi szolgálati jogviszony létesítéséról szóló szerződés módosításáról (zárt)

Biatorbágy, 2023. január 20.

Mohácsy István sk.
elnök                 

2023-01-23 15:00