Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023.03.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023. március 27. 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztatás a munkatervben szereplő napirendekről
2.) Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2022. évi tevékenységéről (átruházott hatáskörben)
3.) Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (átruházott hatáskörben) 
4.) Karikó János Könyvtár 2022. évi statisztikai beszámolója (átruházott hatáskörben)
5.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2023. évi munkatervéről (Megyei könyvtár felé leadandó változat) (átruházott hatáskörben)
6.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2022. évi könyvtárelégedettségi felméréséről
7.) A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben dolgozók megbecsülésével összefüggő kérdésekről
8.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
9.) Szociális intézményeink önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálatáról
10.) Az ifjúsági pályázatok kiírásáról
11.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatásáról
12.) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt 2023. évi köznevelési pályázat elbírálásáról
13.)

A 2023. évi Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról

14.) A gondosóra programban való részvételről
15.) Dr. Nemes Nagy Györgyi és Dr. Száray Eszter helyettesítésének kérdéséről
16.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról 
17.) Peca-tó haszonbérleti szerződésről
18.) A HUNG-2022/9585 azonosítójú „Biatorbágy helyi értékeinek feltárása, népszerűsítése” című pályázatról
19.) Beszámoló a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
20.) Humanitárius Települési Díj megújításáról
21.) Az Érdi Tankerületi Központ intézményátszervezéséről
22.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2023-2028-as időszakra vonatkozó Továbbképzési programjáról és a 2023/2024. évi beiskolázási tervéről
23.) A Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezetének szakmai és pénzügyi beszámolója a 2022. évi támogatás felhasználásáról (átruházott)
24.) Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról – zárt
25.) Intézményi tandíj támogatásáról – zárt
26.) Javaslattétel a Csendes Csodák Díj-ra – zárt

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. március 24.

Mohácsy István sk.
elnök