Képviselő-testületi ülés 2023.09.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Az alpolgármesterek beszámolója az utolsó tájékoztatás óta eltelt időszak tevékenységéről
Beszámoló a tanácsnokok munkájáról

Napirend:

1.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2023/2024. évi munkatervéről
Előadó: polgármester
2.) A 2024/2025. tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok véleményezéséről
Előadó: polgármester
3.) A polgármesteri hivatalban 2023. évben igazgatási szünet elrendeléséről szóló 31/2023. (I. 26.) képviselő-testületi határozat módosításáról
Előadó: polgármester
4.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás tagjaiban bekövetkezett változásról
Előadó: polgármester
5.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2024. évi csatlakozásról
Előadó: polgármester
6.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi rendezvénytervéről
Előadó: polgármester
7.) A 2022. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról II. forduló
Előadó: polgármester
8.) A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatása
Előadó: polgármester
9.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
10.) Dr. Molnár Bálint fióktelep bejegyzési kérelmének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
11.) Az alapellátásban dolgozó orvosok támogatásáról
Előadó: polgármester
12.) A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (második olvasat)
Előadó: polgármester
13.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötött, idősek átmeneti elhelyezésére vonatkozó ellátási szerződés megújításáról
Előadó: polgármester
14.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
15.) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
16.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
17.) CTP Management Kft. TRSZ módosítási javaslatáról
Előadó: polgármester
18.) Nyugati III. lakóterület úthálózat és közvilágítási hálózat átadásával kapcsolatos megkeresésről
Előadó: polgármester
19.) Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről
Előadó: polgármester
20.) Biatorbagy, 3606/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonássról
Előadó: polgármester
21.) Biatorbagy, 6706 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonássról
Előadó: polgármester
22.) Biatorbágy 3606/4 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
Előadó: polgármester
23.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
24.) „Biatorbágy, Forrás utcai óvoda és bölcsőde és főzőkonyha építési beruházás” közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
25.) A 2023. évi közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: polgármester
26.) A város adventi koszorújáról
Előadó: polgármester
27.) Elektromos közösségi rollerekről
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
28.) Tájékoztató a Molnár Tibor által közigazgatási határozat felülvizsgálata érdekében indított perek lezárásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
29.) Pest megyei kitüntetésekről (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
30.) "Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása" tárgyban indult közbeszerzési eljárás lezárásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. szeptember 22.                                             

Tarjáni István

polgármester