Képviselő-testületi ülés 2024.03.11.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 11. napján (hétfő), 16.30 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) munkaterven kívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.)A Biatorbágyi Egészségház intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Előadó: polgármester
2.)Csoportos földgáz energia közbeszerzéshez történő csatlakozásról
Előadó: polgármester
3.)„Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
4.)Pályázat kiírásáról Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján
Előadó: polgármester
5.)Összefogás Építési Alap rendelet módosításról és a 2024. évi pályázati kiírásáról
Előadó: polgármester
6.)Műszaki ellenőrzés beszerzésésről
Előadó: polgármester
7.)A „Madár-forrás zöld infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárásáról – zárt ülés keretében
Előadó: polgármester

Biatorbágy, 2024. 03. 08.

 

Tarjáni István 

polgármester