Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2024.06.24.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2024. június 24. (hétfő), 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart Városháza 112. számú termében, melyre tisztelettel meghívom. 

Napirend:

1.)Tájékoztatás a munkatervben szereplő napirendekről
2.)Az egészégügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és az iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátásáról
3.)Kosárlabda csarnok előrehaladási tájékoztatás
4.)A pedagógusok támogatását szolgáló önkormányzati ösztöndíjrendszerről szóló 12/2024. (III. 29.) önkormányzati rendelet alapján az intézményvezető által javasolt összeg meghatározásakor figyelembe vett szempontrendszerről
5.)Biatorbágyi Egészségház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról (átruházott hatáskörben)
6.)A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a Gondosóra programról
7.)Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről 
8.)A járóbeteg-szakellátásra vonatkozó együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
9.)Biatorbágyi Egészségház 2024. évi költségvetéséről
10.)Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. sz. rendelet módosításáról
11.)Az Esély Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójáról
12.)A pedagógusok támogatását szolgáló önkormányzati ösztöndíjrendszerről szóló 12/2024. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
13.)Az önkormányzat által finanszírozott sürgősségi betegellátásról
14.)A Szily kastély melletti tornateremről
15.)A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet alapján benyújtott önkormányzati támogatásra irányuló kérelmek elbírálásáról ZÁRT

Biatorbágy, 2024. június 21.


Sisa Márk Ádám s.k.  
elnök