Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2024.04.23.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2024. április 23. kedden, 15:00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.)Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
2.)Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről 
3.)A tűzoltó szertár tervezéséről
4.)Beszámoló a közlekedésszervezési megbízott tevékenységéről
5.)A Biatorbágyi Egészségház Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől járó finanszírozási díjáról
6.)Dr. Pataki Ágoston Dániel feladat-ellátási szerződéséről és székhelyhasználat iránti kérelméről
7.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi járdafelújítási programjáról
8.)Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás indításáról
9.)A Torbágyi Római Katolikus Plébánia kérelméről
10.)A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről
11.)Biatorbágyi Önkormányzati ingatlanok földhaszonbére adás pályázatra beérkezett anyagokról
12.)Kossuth utcák forgalom változásával kapcsolatos tájékoztató
13.)A Biatorbágy 93/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
14.)Biatorbágy, 1929/1. hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról
15.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését érintő kérdésekről
16.)Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
17.)A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról – zárt ülés keretében - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
18.)A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának választásáról – zárt ülés keretében
19.)Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyek állásáról – zárt ülés keretében

Pótanyag:

Biatorbágy, 2024. április 18.

Mohácsy István s.k.

bizottság elnöke