Képviselő-testületi ülés 2016.05.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 26-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.)

Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosításáról – (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)
Előadó: Polgármester
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.) Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosításáról – (Biatorbágy új településrendezési eszközeinek készítésére vonatkozó egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról)
Előadó: Polgármester
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
3.) Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Polgármester
4.) Krízishelyzetben lévő biatorbágyi családok átmeneti elhelyezéséről
Előadó: Polgármester
5.) Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról
Előadó: Polgármester
6.) A testnevelési órák helyszínének biztosításáról
Előadó: Polgármester
7.) A Rákóczi Szövetség támogatásáról
Előadó: Polgármester
8.) A biatorbágyi sportpályák pályahasználati rendjéről
Előadó: Polgármester
9.) Az iskola-egészségügyi ellátás kérdéséről
Előadó: Polgármester
10.) Biatorbágy, Tópark M0-M1 lehajtó (7714 hrsz.) területén létesített NA 300 göv. víziközmű vagyon átadásáról
Előadó: Polgármester
11.) Az önkormányzat fizikai munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztéséről
Előadó: Polgármester
12.) Pályázat elbírálása Biatorbágy Város arculati elemeinek megújítására
Előadó: Polgármester
13.) Nagydobrony testvértelepülés támogatásának folytatásáról
Előadó: Polgármester
14.) A Spalding Alapítvánnyal kötött együttműködési szerződés módosításáról
Előadó: Polgármester
15.) A Nikolett cukrászda parkolójának bővítési kérelméről
Előadó: Polgármester
16.) A Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami terület átvételéről
Előadó: Polgármester
17.)

A Torbágyi Katolikus Temető üzemeltetéséről
Előadó: Polgármester

(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

18.) A Peca-tó működtetésének kérdéseiről
Előadó: Polgármester
19.)

A Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti iskolaépület bővítésének projekttervéről
Előadó: Polgármester

(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

20.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról– új sportlétesítmény létrehozására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: Polgármester

(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

21.) A közterület elnevezések módosításáról
Előadó: Polgármester
22.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
23.) Tájékoztatások, javaslatok
24.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
25.) Biatorbágy Városért Életműdíj adományozásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
26.) Biatorbágyért kitüntetés adományozásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
27.) Szász Gyula Egészségünkért Díj adományozásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
28.) Török Henrik Pedagógus Díj adományozásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
29.) Szép Porta díj adományozásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
 
30.) Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről (zárt)
Előadó: Polgármester

Pótanyagok:

Tarjáni István
polgármester
 

2016-05-26 15:00
Csatolt fájlMéret
ZIP icon Összes anyag (zip)28.9 MB