Képviselő-testületi ülés 2018.07.19.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 19. napján (csütörtökön), délután 16:00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervről
Előadó: Polgármester
2.) „Kölcsey utcai útépítés” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester
3.) Dévay utcai óvoda tetőfelújításáról
Előadó: Polgármester
4.) Tájékoztató a Sándor-Metternich kastély iskolaudvarának felújításáról
Előadó: Polgármester
5.) Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Pusztazámor községgel kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó: Polgármester
6.) CTPark Alpha Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
7.) A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
8.) A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára – tervek elkészültéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
9.) A Pátria pincével kapcsolatos kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
10.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról – státuszbővítési kérelmekről
Előadó: Jegyző
11.) Biatorbágy, 4583 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról
Előadó: Polgármester
12.) „A közétkeztetés szolgáltatás biztosítására” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. július 13.

 

Tarjáni István s.k.

polgármester

2018-07-19 16:00