Településfejlesztési Bizottság 2019.06.25.

  MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 2019. június 25. kedden, 16 órai kezdettel munkaterven kívüli, rendkívüli ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott államigazgatási véleményezés lezárásáról
2.) A Biatorbágy, Szent László u. 8. szám alatti ingatlan átalakítása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére – engedélyes tervek elfogadásáról és kiviteli tervek megrendeléséről
3.) A Biatorbágy 6300 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről
4.) Beszámoló a helyi piac működéséről 
5.) A Városgondnokság működéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
6.) Biatorbágy 3639/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
7.) A Biatorbágy, Szily Kastély hátsó udvarának műfüves borításáról
8.) A Biatorbágy 7724/57 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról – ZÁRT 
9.) Biatorbágy 3871/13 és 3871/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről – ZÁRT 
10.) A Biatorbágy, 4221 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről – ZÁRT   
11.) Elektronikus hibabejelentő mobil applikáció működtetéséről – ZÁRT 

Biatorbágy, 2019. június 21.

Kecskés László s.k.
bizottság elnöke
        

2019-06-25 16:00