Képviselő-testületi ülés 2021.11.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött pénzeszköz-átadási szerződés felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
2.) Az Orsósmagnó múzeum kérelméről
Előadó: polgármester
3.) Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: jegyző
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről
Előadó: jegyző
5.) Az Érdi Tankerülettel kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
6.) Forgalomtechnikai kérdésekről (zónásítás, forgalomcsillapítás stb.)
Előadó: polgármester
7.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervéről
Előadó: polgármester
8.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi rendezvénytervéről
Előadó: polgármester
9.) A 2021. évi közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: polgármester
10.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évre szóló ellátási szerződéséről
Előadó: polgármester
11.) A 2020. évi ifjúsági pályázatok elszámolásáról
Előadó: polgármester
12.) M1 bővítéssel kapcsolatos ingatlanok rendezéséről
Előadó: polgármester
13.) Az Idősbarát Önkormányzati díjjal elnyert pénzjutalom felhasználásáról
Előadó: polgármester
14.) A Budakörnyéki kerékpár-turisztikai hálózat részeként Páty-Biatorbágy között tervezendő kerékpáros kapcsolatról
Előadó: polgármester
15.) A Callmeyer Ferenc emléktábla készítéséről
Előadó: polgármester
16.) A KEHOP 2.1.11 – „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” c. pályázatra támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
17.) Bölcsődei nevelés fejlesztése című (RRF-1.1.2-2021 azonosító számú) pályázaton való részvételről - Forrás utcai bölcsőde
Előadó: polgármester
18.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: polgármester
19.) Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (ITS) aktualizáló módosításáról
Előadó: polgármester
20.) A Nagydobronyi Egyházközség kérelméről
Előadó: polgármester
21.) A Biatorbágy, 452/4 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről
Előadó: polgármester
22.) A Budapest–Balaton-kerékpárút ideiglenes belterületi nyomvonalának kijelöléséről, összefüggésben a tárgyban indított városi konzultációval
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
23.) Az önkormányzati tulajdonban lévő oktatási intézményként működő ingatlanokról
Előadó: polgármester
24.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
25.) Tájékoztatások, javaslatok
26.) A "Karikó János Művészeti Díj" adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
27.) Intézményvezetői pályázat elbírálásáról – Juhász Ferenc Művelődési Központ (ZÁRT)
Előadó: polgármester
28.) Intézményvezetői pályázat elbírálásáról - Karikó János Könyvtár (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
29.) Intézményvezetői pályázat elbírálásáról – Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (ZÁRT)
Előadó: polgármester
30.) Földhaszonbérletre kiírt pályázat elbírálásáról (9571/5 hrsz.) (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
31.) Biatorbágy 061 hrsz.-ú ingatlan részterületének megvásárlásáról
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. november 19.

Tarjáni István
polgármester