Képviselő-testületi ülés 2021.12.16.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 16. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) munkaterven kívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések

Napirend:

1.) Pályázat benyújtásáról az Országos Bringapark Program 2022. keretében
Előadó: polgármester
2.) „Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról
Előadó: polgármester
3.) A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
4.) A Viadukt korlátjának megvalósításáról
Előadó: jegyző
5.) Egészségügyi Kft. kérelme - telephely bejegyzés jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
6.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, az ÚTNET Ingatlanfejlesztő Kft. által benyújtott, a Tópark területét érintő telepítési tanulmányterv befogadásáról és a településrendezési szerződés előkészítéséről
Előadó: polgármester
7.) Az ifjúsági pályázatok elbírálásáról
Előadó: jegyző
8.) Biatorbágy szeme" óriáskerék - a Premier Outlet felajánlásáról
Előadó: polgármester
9.) Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
10.) Forrás projekt- tanulmánytervek elfogadásáról
Előadó: jegyző
11.) A Biatorbágy, 9285/2 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
Előadó: polgármester
12.) Az Európai Unió 2021-2027 programozási időszak forrásaiból megjelent pályázatokról: (alcím: RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése; TOP Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése; TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; TOP Plusz -1.2.1-21 Élhető települések; TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése; TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése)
Előadó: polgármester
13.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évre szóló ellátási szerződéséről
Előadó: polgármester
14.) A Budapest–Balaton-kerékpárút ideiglenes belterületi nyomvonalának kijelöléséről
Előadó: polgármester
15.) A Nagy utca 33. számú ingatlan funkciójára vonatkozó döntéselőkészítő koncepcióról
Előadó: polgármester
16.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 2022. évi kiemelt rendezvényeinek előzetes lekötési igényéről
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
17.) „Közvilágítás korszerűsítése”tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester
18.) Tájékoztató dr.Radnainé dr. Egervári Ágnes minősítéséről és javadalmazásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester
19.) A Viadukt Sport Nonprofit kft. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester
20.) A biatorbágyi Egészségházban a COVID 19 járvány megfékezése érdekében az oltások lebonyolításában résztvevők jutalmazásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. december 10.

Tarjáni István
polgármester