Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021.12.14.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. december 14-én, kedden, 15 órai kezdettel munkaterven kívüli ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Forrás projekt – tanulmánytervek elfogadásáról
2.) Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
3.) Az ifjúsági pályázatok elbírálásáról
4.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 2022. évi kiemelt rendezvényeinek előzetes lekötési igényéről
5.) A járóbeteg-szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról
6.) „Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról
7.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, az ÚTNET Ingatlanfejlesztő Kft. által benyújtott, a Tópark területét érintő telepítési tanulmányterv befogadásáról és a településrendezési szerződés előkészítéséről
8.) Az Európai Unió 2021-2027 programozási időszak forrásaiból megjelent pályázatokról:
RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése
TOP Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető települések
TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése
TOP Plusz 3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése  
9.) A Viadukt korlátjának megvalósításáról
10.) A Nagy utca 33. számú ingatlan funkciójára vonatkozó döntéselőkészítő koncepcióról
11.) A Budapest–Balaton-kerékpárút ideiglenes belterületi nyomvonalának kijelöléséről
12.) Pályázat benyújtásáról az Országos Bringapark Program 2022. keretében
13.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évre szóló ellátási szerződéséről
14.) A Biatorbágy, 9285/2 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
15.) „Közvilágítás korszerűsítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – zárt
16.) A biatorbágyi Egészségházban a COVID 19 járvány megfékezése érdekében az oltások lebonyolításában résztvevők jutalmazásáról- zárt
17.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról - zárt

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. december 10.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke