Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022.04.26.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. április 26-án, kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.) Helyi természetvédelmi terület kiterjesztéséről - Biai-halastó
3.) A Fészek Csillag lakóotthon létrehozásának kérdéseiről
4.) Tájékoztató a Városi Sportcsarnok fejlesztés aktuális helyzetéről 
5.) Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról
6.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi intézményi karbantartási programjáról
7.) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
8.) Tájékoztató a 16 tantermes iskoláról
9.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
10.) Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
11.) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról 
12.) Az „Biatorbágy, Forrás utcai óvoda és bölcsőde és főzőkonyha kiviteli terveinek megrendelése” közbeszerzési eljárás megindításáról
13.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi út- és járdafelújítási programjáról
14.) A 2022. évre tervezett gyalogátkelőhely fejlesztésekről
15.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai beszámolójáról
16.) A Kálvin térre tervezett szoborról, valamint a környezetében található kutakról
17.) Etyek megközelíthetőségét biztosító új elkerülő út nyomvonaláról
18.) Biatorbágy 073/8 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
19.) Biatorbágy, 9837 hrsz.-ú ingatlant érintő szolgalmi jog alapításáról
20.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
21.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
22.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírásáról és az új intézményvezető kinevezéséről (zárt ülés keretében)
23.) Intézményvezetői pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról - Karikó János Könyvtár (zárt ülés keretében)
24.) A központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás lezárásáról (zárt ülés keretében)
25.) Számlavezető pénzintézet váltásáról (zárt ülés keretében)
26.) Önkormányzati ingatlanok felújításával összefüggő kérdésekről (zárt ülés keretében)
27.) A Biatorbágy, 6873 hrsz.-ú ingatlanról (zárt ülés keretében)
28.) A Biatorbágy, 3642 hrsz.-ú ingatlan jelzálog és elidegenítési tilalom átjegyzéséről (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. április 22.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke

 

2022-04-26 15:00